Curs valutar

 
 • 1 = 4.7798 lei
 •  
 • 1 = 0.8567 £
 • Contactati-ne

  Online, suntem disponibili oricand

  Telefon:+4 031 817 58 09 (fax)

  office@rivo.ro

   

  1. Definitii
  Termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarele acceptiuni:
  1.1. PRODUSE desemneaza produsele si serviciile comercializate de vanzator;
  1.2. CONTRACT desemneaza prezentele conditii cu toate anexele si actele aditionale ulterioare;
  1.3. CUMPARATOR - persoana, firma, companie sau alta entitate juridica ce emite o Comanda;
  1.4. VANZATOR – societatea comerciala S.C. QUICK LOGIK S.R.L, C.U.I: 25438872, cu adresa in blvd. 1 Mai, nr. 31, Bucuresti;
  1.5. COMANDA - un document ce intervine ca forma de comunicare intre vanzator si cumparator, prin email, fax sau prin intermediul portalului www.rivo.ro, prin care vanzatorul este de acord sa livreze produsele si cumparatorul este de acord sa le primeasca si sa faca plata acestora.

  2. Obiectul contractului
  2.1. Obiectul contractului priveste vanzarea-cumpararea produselor comercializate de vanzator, pe baza comenzii cumparatorului, primite prin email, fax sau prin intermediul portalului www.rivo.ro, administrat de catre vanzator. Orice oferte transmise de vanzator si acceptate de comparator fac parte integranta din prezentul contract.

  3. Aplicarea si durata contractului
  3.1. Contractul se aplica de la data semnarii facturii sau a prezentului contract de catre cumparator;
  3.2. Contractul se va derula pe intreaga perioada cat vor exista operatiuni comerciale.

  4. Termene si conditii de livrare
  4.1. Termenul de livrare al produselor comandate va fi stabilit de comun acord pentru fiecare comanda;
  4.2. Vanzatorul va expedia produsele catre cumparator  in sistem de curierat door-to-door sau cu ridicare, de catre cumparator, de la sediul curierului. Vanzatorul va putea solicita plata unui tarif de livrare care va fi adus la cunostinta cumparatorului in momentul confirmarii comenzii;
  4.3. In cazul in care cumparatorul nu este gasit la adresa mentionata in comanda, la data si intervalul orar stabilit, comanda va fi anulata si produsul returnat vanzatorului, cumparatorul urmand sa suporte costurile de returnare, manipulare, descarcare si ale unei noi livrari;
  4.4. Comparatorul se obliga sa descarce produsele din vehiculul cu care au fost livrate. In cazul in care produsele nu sunt descarcate la timp si vehiculul este intarziat nejustificat, vanzatorul isi rezerva dreptul de a factura timpul de asteptare la un tarif unilateral stabilit de vanzator;
  4.5. Cumparatorul poate ridica produsele, in sistem de transport propriu, din depozitul vanzatorului.

  5. Pretul si plata contractului
  5.1. Preturile produselor  vor fi mentionate pe fiecare factura;
  5.2. Plata se va efectua de catre cumparator in avans, numerar, ordin de plata, fila cec, bilet la ordin sau orice alt instrument de plata legal, la termenul de plata prevazut in factura;
  5.3. In cazul in care plata nu se face in termen de maxim 3 zile de la data scadentei, cumparatorul va fi de drept in intarziere, si va datora penalitati de 0,5% pentru fiecare zi de intarziere, calculate de la data scadentei si pana la data efectiva a platii, acestea putand depasi debitul;
  5.4. In cazul in care cumparatorul a emis un instrument de plata, care a fost refuzat de banca, penalitatile vor fi calculate conf. art.5.3.;
  5.5. In cazul neplatii la scadenta a unei facturi, toate sumele datorate de cumparator vanzatorului, vor deveni exigibile.

  6. Obligatiile generale ale vanzatorului
  6.1. Vanzatorul are obligatia de a oferi produsele in forma si starea in care vin de la producator, in limita stocului disponibil;
  6.2. Produsele cumparate beneficiaza de garantia practicata de furnizorul fiecarei marci in parte, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Astfel, fiecare produs va fi insotit de certificatul de garantie al producatorului, care asigura direct sau prin reprezentantii sai garantia pentru produsul respectiv. Prin garantia acordata se intelege exclusiv repararea sau inlocuirea produselor vandute, recunoscute ca defecte de catre Vanzator si exclude suportarea oricaror prejudicii sau pagube directe sau indirecte de orice natura ar fi ele. Garantia Vanzatorului este exclusa daca defectiunea constatata provine: dintr-o instalare incorecta, utilizare si/sau intretinere neadecvata ori neconforma cu instructiunile Vanzatorului, din conditii de stocare necorespunzatoare sau din cauze exterioare produselor, cum ar fi: lovituri, incendii, inundatii, furtuni, etc…;
  6.3. Confirmarea telefonica sau prin email a fiecarei comenzi a cumparatorului, vanzatorul neputand garanta disponibilitatea in stoc a tuturor produselor.

  7. Obligatiile generale ale cumparatorului
  7.1. Cumparatorul se obliga sa receptioneze produsele la livrare, sa verifice cantitatea, calitatea si pretul produselor. In cazul existentei unor diferente intre comanda, livrare si factura, va anunta in scris vanzatorul;
  7.2. Dupa receptia marfii, cumparatorul nu mai poate emite alte diferente. Prin semnarea facturii se prezuma ca marfa corespunde din punct de vedere cantitativ, calitativ si valoric;
  7.3. Cumparatorul se obliga sa semneze factura. In caz contrar, un poate emite diferente de marfa sau solicita garantia;
  7.4. Cumparatorul se obliga sa achite vanzatorului valoarea facturilor la termenele scadente. In cazul refuzului primirii marfii comandate, cumparatorul va plati daune compensatorii reprezentand contravaloarea produselor la care renunta, plus costurile de transport, manipulare, descarcare etc;
  7.5. Transferul dreptului de proprietate de la vanzator la cumparator opereaza la data achitarii integrale a bunurilor cumparate;
  7.6. Pana la achitarea contravalorii produselor, cumparatorului ii este interzis sa gajeze, cedeze sau sa constituie garantii de orice fel cu marfurile vanzatorului;
  7.7. Cumparatorului ii este interzis sa cesioneze drepturile si/sau obligatiile ce decurg din prezentul contract fara acordul scris al vanzatorului;
  7.8. Administratorii si asociatii societatii cumparatoare raspund in solidar, alaturi de societate  pentru neplata si plata cu intarziere a produselor achizitionate de la vanzator;
  7.9. Cumparatorul se obliga sa respectate legile in vigoare si sa nu desfasoare activitati de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun in pericol buna functionare a portalului www.rivo.ro, a serverului, securitatea informatiilor etc.; sa nu modifice, copieze, transmita, afiseze, publice, reproduca, creeze produse derivate sau sa vinda orice fel de informatii sau servicii obtinute prin intermediul portalului www.rivo.ro; sa suporte orice costuri aditionale legate de utilizarea portalului www.rivo.ro - cum ar fi cele solicitate de furnizorii de servicii telefonice si de servicii Internet - sau pierderi financiare rezultate prin folosirea neautorizata a contului utilizat pentru tranzactii sau achizitii prin acest portal;
  7.10. Cumparatorul se obliga sa furnizeze date de indentificare reale, clare si complete si sa le actualizeze sau sa informeze, in scris, cumparatorul de cate ori este cazul, atat la inregistrarea pe portalul www.rivo.ro cat si la semnarea contractului. Vanzatorul isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul la portalul www.rivo.ro in cazul in care informatiile furnizate de utilizator sunt false, incomplete, neclare sau neactualizate.

  8. Returnarea produselor
  8.1. Returnarea se poate face in urmatoarele cazuri:
      a. Vanzatorul a trimis alt produs(e);
      b. Produsele livrate prezinta deteriorari vizibile, caz in care se va proceda la trimiterea altui produs;
  Produsele returnate trebuie sa fie in aceeasi stare in care au fost livrate (in ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte si documentele care l-au insotit). Cheltuielile de returnare vor fi suportate de client.
  8.2. Returnarea se poate face orice alte cazuri prevazute de legislatia in vigoare.
  8.3. Daca produsele returnate prezinta defecte (zgariaturi, murdarii, taiaturi, crapaturi, urme de lovituri, rme de lichid, lipsuri cantitative, etc.) ne rezervam dreptul de a refuza returnarea sau de a solicita o taxa pentru readucerea in starea initiala (daca este posibil). Nu se pot returna, in nici o situatie, produsele a caror ambalaje au fost desfacute - produsul trebuie returnat sigilat.

  9. Limitarea raspunderii
  9.1. Valoarea maxima a daunelor ce pot fi platite de vanzator, oricarui client, in cazul oricaror litigii, este valoarea sumei incasate de la acest client conform facturii produsului care face obiectul litigiului;
  9.2. Vanzatorul nu raspunde pentru daunele directe, indirecte sau incidentale, oricare ar fi acestea, inclusiv, dar nu limitativ, pentru daune provocate de faliment, diminuarea profitului, intreruperea activitatii sau alte pierderi pecuniare ori de alta natura, provenite din utilizarea ori din imposibilitatea utilizarii produselor;
  9.3. Informatiile, tehnice si comerciale, prezentate pe www.rivo.ro, au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila.
  9.4. Vanzatorul nu va purta responsabilitatea si nici nu va putea fi obligat sa plateasca vreun fel de despagubiri pentru orice forma de dauna produsa prin adaugarea pe www.rivo.ro, de catre utilizatori, de comentarii, comunicari sau alte materiale. In cazul trimiterii unor materiale/documente, se considera ca utilizatorul confera vanzatorului si afiliatilor/asociatilor acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil si retransmisibil de a le folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, precum si dreptul de a le distribui. Utilizatorul garanteaza ca are toate drepturile asupra continutului pe care il transmite, astfel incat, prin folosirea acestui continut, sa nu cauzeze prejudicii nici unei persoane. Vanzatorul nu isi asuma nici o responsabilitate privind posibilele daune provocate de folosirea continutului;
  9.5. Vanzatorul nu raspunde pentru erorile aparute datorita folosirii anumitor browsere, orice defectiuni sau erori ale softului cu care este conceput si gazduit portalul www.rivo.ro sau pentru serviciile conexe oferite de alti furnizori (ex: procesatori de plati).

  10. Proprietatea intelectuala
  10.1. Intregul continut al portalului www.rivo.ro - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe si alte date - sunt proprietatea QUICK LOGIK SRL si a furnizorilor sai. Brand-urile (marcile) afisate apartin proprietarilor de drept iar www.rivo.ro nu isi asuma nici un drept asupra lor. Folosirea, fara acordul scris al vanzatorului, a oricaror date, este interzisa.

  11. Incetarea contractului
  11.1. Oricare dintre parti poate denunta unilateral contractul, prin acordarea unui preaviz de 15 zile.
  11.2. Incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

  12. Forta majora
  12.1. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii, cu cerinta notificarii scrise prealabile, in termen de trei zile de la aparitia cazului de forta majora si in baza certificatului eliberat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute obligatiile asumate conform prevederilor contractuale.

  13. Confidentialitate
  13.1. Pe durata de valabilitate a contractului sau dupa incetarea acestuia, nici vanzatorul si nici cumparatorul nu vor utiliza, direct sau indirect informatiile confidentiale, in beneficiul lor sau al unui tert, ori impotriva celeilalte parti contractante;
  13.2. Partile vor pastra confidentialitatea tuturor informatiilor si documentelor privind executarea contractului, de orice natura ar fie ele si pe orice suport s-ar afla acestea;
  13.3. In cazul nerespectarii acestor clauze, partea in culpa va datora daune-interese.

  14. Dispozitii finale
  14.1. Orice disputa generata de existenta, interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului contract, ce nu poate fi negociata si solutionata amiabil va fi inaintata spre solutionare instantelor judecatoresti;
  14.2. Contractul reprezinta vointa liber exprimata a partilor contractante, constituind singurul instrument juridic probant, avand putere de lege intre acestea.